Alles over outplacement!

Het procesverloop

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te bespieden wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe functie. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van aanwending zijn. Bv. een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisatie waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Verwerk van het dienstbeëindiging

Alle wensen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisatie waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds idem. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe functie. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe job gaat.

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn kersverse medewerker?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de organisatie, de instelling,…

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de werknemer of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

ontslagvergoeding opzegtermijnIn welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder dan de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Wat is er veranderd?

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker naar een nieuwe functie Helpt na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontwikkeld binnen Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het bespeuren van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

http://www.ucareoutplacement.be/opzegtermijn/