wil je alles weten over loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U verkrijgt afzonderlijke begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, passies, kwaliteiten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke voetstappen moet ik zetten om de propere job te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe benut ik mijn eigenschappen optimaal. Een oplossing op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, ZZP’ers en carrièremannen- en mevrouwen.

 Wat indien ik mijn functie cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de jobcheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan ontvangt u (binnen 14 dagen) uw jobcheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding voldoen.

 

Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzegtermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzeggingstermijn zit, kan u uw jobcheques bestellen. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te bestellen. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijdsspanne van verbrekingsvergoeding.

Mits u geen recht op heeft, dan ontvangt u een mail of brief met de reden waarom uw rekest is geweigerd. Wilt u extra info? Neem dan contact op met een van onze filialen om een afspraak te maken voor kosteloos startgesprek.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat mits mijn loopbaancheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw loopbaancheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld moeiteloos teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Hoe kunt u zichzelf overtreffen in uw job, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u wilt meer uit uw loopbaan halen. Maar hoe doet u dit?

Ontslagen of in opzegtermijn?

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, ondernemers, carrièremannen- en dames die met vragen worstelen wat betreft hun loopbaan en personeel die in hun opzegtermijn en duur van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele moeilijkheden waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee accompagneert.

U begeert bevordering maken of betreffende een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ervaren zichzelf prettig tijdens de loopbaantrajecten. De onofficiële omgeving, de heldere systeem en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Hoe ziet een jobbegeleidingstraject eruit?

 

Individueel gesprek met uw carrière oefenmeester
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een loopbaantraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Terugkom-ogenblik waarbij u gemeenschappelijk een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijdsduur. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Reflecteren genomen acties, aanpassingen, verbeterpunten.

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Taak test

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de goede baan voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de propere kant op met uw carrière? Indien u vragen heeft wat betreft uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, capitulatie, capaciteiten , motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u krijgt meteen het resultaat in uw mailbox.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het doorgaanse tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Jobcheques

Met de loopbaancheques verkrijgt u bilijke loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobcoachingtraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens bekomt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw werk- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor professionele loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te helpen bij bewerkingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw baan of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw werk- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van advies. Dat advies escorteert u bij het vinden van een oplossing op uw vraag. Samengevat, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met jobcheques, een procesverloop brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

 opzoek naar meer informatie: Kijk eens op Ucare

 

 

 

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/